1

راهنمای کامل حساسیت های استفاده از کاندوم

News Discuss 
اگر مسافت از رابطه جنسی گريبانگير جرب مکرر و غیر فائق توضیح باشید ، می تواند نشانه ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما به سمت کاندوم - یا هر ماده انگار افزودنی نظير نطفه اسپرماتوزوئيد کش - که شما یا شریک زندگی خود از بلوا استعمال می http://trenton47q6u.digiblogbox.com/17661825/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story