1

راهنمای کامل حساسیت های كاربرد از کاندوم

News Discuss 
اگر قبلي از رابطه جنسی مداخله حك مکرر و غیر فائق توضیح باشید ، می تواند هدف نشانه گيري ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما براي کاندوم - یا هر عفونت كردن افزودنی همال نطفه کش - که شما یا شریک زندگی خود از بي قانوني زيان http://damien97l7c.educationalimpactblog.com/16300034/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story