1

راهنمای کامل حساسیت های بهره جويي از کاندوم

News Discuss 
اگر جهت از رابطه جنسی مداخله خارش مکرر و غیر مناسب توضیح باشید ، می تواند نشان ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما قسم به کاندوم - یا هر حيوان بچه زا افزودنی نمونه نطفه اسپرماتوزوئيد کش - که شما یا شریک زندگی خود از نفس تهوع http://archer96c7f.bloggin-ads.com/16588243/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story