1

راهنمای کامل حساسیت های سود از کاندوم

News Discuss 
اگر فاصله از رابطه جنسی گريبانگير جرب مکرر و غیر مستعد توضیح باشید ، می تواند آماج ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما به طرف کاندوم - یا هر ماده افزودنی همتا نطفه اسپرماتوزوئيد کش - که شما یا شریک زندگی خود از ثانيه زيان می کنید http://israel63l1c.blogprodesign.com/16427271/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story