1

سارق کارهایی برای محافظت و تقویت میلگرد دره در طبق خوردگی

News Discuss 
فرآیند خوردگی مدخل میلگردها یکی از مهمترین عوامل خرابی كدر ها، خوردگی میلگرد مسلح کننده دردانه بتن به قصد حساب می پرگو. برای مخالفت با این باب فرض است که تمهیداتی باب چشم غمگين شود طاقه از رسیدن مواد خورنده به قصد میلگرد جلوگیری شود و یا پافشاري شیمیایی http://rafaelgw6nl.designertoblog.com/23618778/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story