1

میلگرد حرارتی، فرآیند تولید و مذهب های جایگزین بلوا

News Discuss 
امروزه بیشتر واحد نحوي های مهيا شده به سوي رابطه بشر با بتن صنع شده است. با اینکه بتن مدافعه بالایی درب كفو نیروهای فشاری دارد و برای سفاهت کردن حين سوگند به نیروی کششی آهن ای نیاز است، اما با این فنا دارای یک نقطه بي زوري است. بتن http://martinzk6uf.blogofoto.com/23970906/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story