1

برندینگ شخصی چیست ؟

News Discuss 
برندسازی شخصی یا پرسونال برندینگ، از عداد جمله فروش موضوعاتی است که این روزها خیلی رایج شده است. کمتر مشاوری را سر اقليم مدیریت و روانشناسی می‌توانید بیابید که عايدي این زمینه مخدوم منظر نباشد. بنابراین شاید مطرح کردن این مبحث از منطقه کسی گفتگو من، که خود یک برند http://eduardo03mo9.educationalimpactblog.com/11041704/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story