1

برخی از مردم اکسل در قهوه فوری و برخی نکنید - شما کدام یک هستید؟

News Discuss 
۱۴ اسفند ۱۳۹۰. بایگانیشده از اصلی در ۱۲ مه ۲۰۱۲. ۱۲ اسفند ۱۳۹۰. بایگانیشده از اصلی در ۶ مه ۲۰۱۲. خبرگزاری مهر. ۱۱ آبان ۱۳۹۰. ورزش سه. ۳ آبان ۱۳۹۲. دریافتشده در ۱۱ آبان ۱۳۹۰. دریافتشده در ۱۴ اسفند ۱۳۹۰. خبرگزاری فارس. ۲ اسفند ۱۳۸۴. خبرگزاری فارس. ۴ مهر https://elliott997qa.digitollblog.com/17247292/چقدر-ضروری-قهوه-فوری-است-10-نقل-قول-کارشناس

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story