1

انواع سبک مستند

News Discuss 
برای نوع فیلم مستند تقسیم بندی های زیادی بر اساس ویژگی های بسیاری مانند توسعه طراحی و پیچیدگی و زیبایی شناسی یا موضوع فیلمنامه و غیره وجود دارد که برای مستند ممکن است ویژگی های متفاوتی داشته باشد. https://dli.nkut.edu.tw/community/viewtopic.php?CID=17&Topic_ID=49786

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story