1

Not known Factual Statements About hoc lai xe o to b2 quan 5

News Discuss 
– Tốc độ xe chạy không quá 24km/h đối với hạng B, D. twenty km/h đối với hạng C, E Ưu điểm bằng B2 là thời gian học nhanh, thời hạn dài. Nên học hạng C nếu là đối tượng lái xe tải hạng nặng phục vụ mục đích kinh https://hoc-lai-xe-o-to-b2-quan-845160.blogsumer.com/20258035/a-secret-weapon-for-hoc-lai-xe-o-to-b2-quan-10

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story