1

New Step by Step Map For phật học

News Discuss 
Tôi nói câu chuyện con ngỗng chúa biết uống sữa chừa nước lại để giúp quý vị có thêm kinh nghiệm trong việc tu hành. Mong rằng tất cả sẽ là những con ngỗng chúa biết uống sữa chừa nước lại như thế. Những thật ra, từ bi theo Ðạo https://khotngphphc73961.nizarblog.com/20112863/a-simple-key-for-lịch-sử-đại-phật-giáo-unveiled

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story