1

Phật giáo việt nam Fundamentals Explained

News Discuss 
Thứ 1, Helloện tiền tỳ-ni, còn gọi là Diện tiền chỉ tránh luật, là cách làm cho đôi bên khởi tranh đối mặt giải quyết ngay tại trước mắt, hoặc dẫn chứng giáo pháp trong Tam tạng mà giải quyết nó ngay tại trước mắt, hoặc dẫn chứng những điều https://rowanlvemq.liberty-blog.com/19976195/little-known-facts-about-phật-học

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story