1

8 قانون درباره نور Meant Being Damaged

News Discuss 
هواپیمایی آسمان سعی می کند تا امکاناتی را برای مسافران خود در نظر بگیرد و تا حد امکان از آسایش و راحتی آن ها برخوردار سازد. ذره های ریز آب هم مثل منشور، نور خورشید را تجزیه می كنند و رنگین كمان را به وجود می آورند. شرکت هواپیمایی https://bookmarkvids.com/story16387658/%D8%B4%D8%B4-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D9%87-%D9%85%D9%85%DA%A9%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story