1

The Ultimate Guide To bhairav kavach

News Discuss 
श्रुणुयाद् वा प्रयत्नेन सदाऽऽनन्दमयो भवेत् ॥ १॥ नैॠत्यां क्रोधनः पातु उन्मत्तः पातु पश्चिमे । दीप्ताकारं विशदवदनं सुप्रसन्नं त्रिनेत्रं पातु मां बटुको देवो भैरवः सर्वकर्मसु ॥ दिग्वस्त्रं पिङ्गकेशं डमरुमथ सृणिं खड्गशूलाभयानि तस्य नाम तु देवेशि देवा गायन्ति भावुकाः । नमः पातु महामन्त्रः सर्वशास्त्रार्थपारगः ॥ ११॥ सरकारी कामो में सफलता प्राप्त https://mirrorbookmarks.com/story16582145/top-latest-five-bhairav-kavach-urban-news

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story