1

بزرگترین مرکز مشاوره خانواده کشور

News Discuss 
اهداف مشاوره زناشویی و زوج درمانی مانند هر نوع درمان یا مشاوره ، هدف معمولاً یکسان است: کمک به فرد در مدیریت یا غلبه بر موانع عاطفی یا روانی زندگی. هدف اصلی درمان مشورت خانه ، افزایش دانش شما در مورد خود ، شریک زندگی و الگوهای تعامل بین https://dribbble.com/hasanizadeh

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story