1

جک سقفی ساختمانی

News Discuss 
موارد مدیریت از اهمیت ویژه ای برای ایمنی و کیفیت برخوردار است اطمینان در هنگام کار بالابر بار جک و کم کم است تفاوت بین نقاط اندازه گیری مقدار افزایش. این دو مقادیر مدیریتی در سطوحی تنظیم شد که تغییر شکل اجباری بین بلند کردن باشد نقاط فشار استرس اعضا http://sepantagp.com/building-roof-jack/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story