1

Iva

News Discuss 
بالاترین در این مرحله دیگر آزمون در صورت خطای فرد مورد آزمایش پیامی به ایشان نمی دهد و فرد باید در انجام آزمون دقت نماید. برای این افراد ساکت ماندن رفتاری غیر قابل تحمل است ، غالبا زیاد صحبت می کنند و حتی اگر کسی در کنار آن ها نباشد https://bobrealase.blogspot.com/2021/10/iva.html

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story