1

Iva

News Discuss 
کمبود تمرکز و توجه یا بیش فعالی به عنوان مثال در لحظه سبز شدن چراغ راهنمایی سریعا میل به حرکت دارند یا در ترافیک ها بسیار برآشفته می شوند و از افرادی که سد معبر می کنند بسیارشاکی هستند. کودک مبتلا به این اختلال در محدودهٔ قوانین بهترین عملکرد را https://bobrealase.blogspot.com/2021/10/iva.html

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story