1

آشنایی با ۱۰ راهکار برای مقابله با افسردگی

News Discuss 
افسرده خویی یا دیستایمی زمانی تشخیص داده میشود که شخص برای مدت بیش از دو سال به افسردگی خفیف مبتلا بوده باشد. هرچند افسردگی خفیف مانند افسردگی اساسی، ناتوان کننده و آزاردهنده نیست اما در هرحال موجب میشود که شخص نتواند در زندگی خود عملکردی عادی و قابل قبول داشته https://nilese693xmb4.popup-blog.com/profile

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story