1

Iva

News Discuss 
Iva 2 تست استفاده از برخی آزمون‌ها هم می‌تواند در مواردی کمک کننده باشد. آزمون تخصصی توجه و تمرکز و تشخیص بیش فعالی IVA-2 یک تست نوروسایکولوژی جهت ارزیابی توجه در دو حیطه توجه دیداری و توجه شنیداری می‌باشد.اجرای آزمون پزشکی به منظور رد کردن دیگر دلایل احتمالی این علایم. https://starv.blog.ir/post/%D8%AA%D8%B3%D8%AA-IVA

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story