1

Iva

News Discuss 
تست بیش فعالی در بزرگسالان "2" وظیفه با جابجایی روش ها بین محرک های بینایی و شنیداری به چالش کشیده می شود. در پنج بخش "تقاضای زیاد" آزمون ، اهداف به طور مکرر ارائه می شوند. این یک مجموعه پاسخ مداوم ایجاد می کند ، بنابراین هنگامی که به طور https://starv.blog.ir/post/%D8%AA%D8%B3%D8%AA-IVA

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story