1

کدینگ حسابداری

News Discuss 
کدینگ حسابداری، نوعی از دسته‌بندی‌ها در حسابداری است که به طور معمول، به شکل درختی، ترسیم و ایجاد می‌شود. در عملیات کدگذاری در حسابداری، برای هر یک از حساب‌ها دسته‌بندی‌هایی مشخص می‌شود که هر یک دارای سطوح مختلف و کدهای متعددی هستند. این تقسیمات، تعیین می‌کنند که شاخه‌های اصلی و https://is.gd/3BOWJa

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story