1

ثبت شرکت

News Discuss 
بله. این تغییرات باید در روزنامه رسمی و سپس در روزنامه کثیرالانتشار آگهی شوند. -تغییر اساسنامه در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده ی شرکت است که می تواند به جز در موارد استثنایی، تقریباَ تمام مواد اساسنامه را تغییر دهد. تنظیم و ثبت صورتجلسات تغییرات در شهرستان ها و http://leo6k82ulb4.59bloggers.com/profile

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story