1

مدیریت هزینه

News Discuss 
مدیریت هزینه و درآمدها از مهم ترین بخش‌های مدیریت سازمانی است که می‌تواند در میزان موفقیت شرکت‌ها به طور مؤثری نقش داشته باشد. این فرآیند از طریق برنامه‌ریزی و برآوردهای مالی صورت می‌گیرد تا شرکت بتواند از طریق سرمایه‌گذاری و تأمین مالی صحیح و کنترل شده با بودجه در نظر https://urlzs.com/5Z8mc

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story