1

بایسکشوال چیست

News Discuss 
شبنم، بایسکشوال است و از تجربه‌های عشق خود می‌گوید استریت ، بایسکشوال و هموسکشوال از مهم‌ترین گرایشات شناخته شده در این زمینه هستند. تحقیقات ژنتیکی روی مردان نشان داده که برخی کوروموزوم ها در گرایش ژنتیکی افراد تاثیر گذار هستند. کوروموزوهای شماره 7، 8 و 10 در گرایش ژنتیکی https://www.evernote.com/shard/s566/sh/dbeecace-c19e-f336-c711-f2befb46c573/e7f9ba9a92f5db85f44c4f404d871567

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story