1

ثبت شرکت

News Discuss 
ایجاد شعبه و نمایندگی فعالیت های تجاری و خدماتی و صنعتی در داخل و خارج از کشور. ترکیب مجمع: مجامع عمومی در شرکت سهامی خاص توسط هیئت رئیسه ای مرکب از یک نفر رئیس و دو نفر ناظر و یک نفر منشی که از بین سهامداران انتخاب می شوند اداره http://charliesmbp26059.blogoscience.com/11504507/5-easy-facts-about-ثبت-شرکت-ها-described

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story