1

بایسکشوال چیست

News Discuss 
تفاوت بایسکشوال باهموسکشوال و استریت چیست؟ درواقع آزارعاطفی دریغ کردن حس خوب ازکسی است بجای آنکه درظاهررفتاربدی را با او درپیش بگیریم. خوب امروز اتفاقی فعالیت یک نفر رو دیدم و بعد که باهاش صحبت کردم گفت اطلاعات کامل در زمینه گرایش های مختلف و LGBT نداره پس این https://www.ted.com/profiles/32857499

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story