1

Dự án MEKONG SMART CITY Dự án tỉnh thành {sáng tạo|thông minh

News Discuss 
Mekong Smart City, Công trình thành thị thông minh thuộc quận Tân Châu (An Giang) và quận Hồng Ngự (Đồng Tháp) sẽ hình thành lên một hệ sinh thái thương nghiệp dịch vụ gương mẫu cho ĐBSCL. Dự án có quy mô lên đến 7500 ha, tập trung đa dạng https://bookmarkshut.com/story11075632/d%E1%BB%B1-%C3%A1n-mekong-smart-city-d%E1%BB%B1-%C3%A1n-t%E1%BB%89nh-th%C3%A0nh-s%C3%A1ng-t%E1%BA%A1o-th%C3%B4ng-minh

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story