1

درمان سنگ کلیه 10 میلیمتری

News Discuss 
وقتی غلظت موادی در داخل یک محلول بیش از حد شود، در نهایت به حالت فوق اشباع در می آیند و به کریستال تبدیل شده و رسوب می کنند، مثل اتفاقی که موقع تولید نبات رخ می دهد. خانه / کلیه / سنگ کلیه / درمان سنگ کلیه در منزل http://trendroom.parsiblog.com/Posts/24/%8d%e5+%cf%c7%d1%e6%ed%ed+%d3%e4%90+%98%e1%ed%e5+%d1%c7+%81%e6%cf%d1+%e3%ed%98%e4%cf%bf/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story