1

The हाइ! Hāi! Diaries

News Discuss 
] of Hemacandra’s 11th century Triṣaṣṭiśalākāpuruṣacaritra (“lives in the sixty three illustrious people”): a Sanskrit epic poem narrating the heritage and legends of sixty-a few important persons in Jainism. աչքի, քթի, աչք, կզակ, բերան, պարանոց, ուսի, արմունկ, կրծքամիս, կրծքավանդակի, հոդի, որովայնի, հրաբխի, հոդի, ծնկի, ոտքի, կոճ, ծայր क्या मुझे यहाँ https://hi30594.blogs-service.com/37786638/5-simple-techniques-for-ह-इ-hāi

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story