1

رنگ آمیزی ساختمان Fundamentals Explained

News Discuss 
چرا که رنگ فورا خشک خواهد شد رنگها در هر جا از دنیا و به تناسب فرهنگ و عرف هر جامعه معانی متفاوت و حتی متضاد دارند.برای مثال سفید در کشوری مثل ایران نشان شادی، پاکدامنی است و برای مراسم جشن و عروسی استفاده می شود، در حالیکه در کشوری https://angelol2738.bloggerchest.com/12320225/the-smart-trick-of-هزینه-نقاشی-ساختمان-that-no-one-is-discussing

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story