1

ظروف غذاخوری چینی تولید کننده پوشک پارچه ای

News Discuss 
از بافتههاي سدههاي 7و 8 ق/13و 14م كه همزمان با هجوم مغول و دوره ايلخانان است، نمونههاي بسيار اندكي بر جا مانده است. بافتههاي عصر شاه عباس بزرگ زيباترين نمونههاي اين دوره به شمار ميآيند. يك ظرف مفرغي پايه و دستهدار با تاريخ ساخت 559ق/1163م در هرات كه كتيبهها http://ps417000.blogolize.com/--50188071

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story