1

قانون تقاضا چیست؟

News Discuss 
نکته حائز اهمیت برای معامله عرضه و تقاضا در بازار فارکس این است که وقتی مدت زیادی در بازار هستید، بایستی دستور توقف ضرر خود را درست زیر ناحیه تقاضا قرار بدهید. برعکس آن حالت، میتوانید دستور توقف ضرر خود را درست بالاتر از منطقه عرضه قرار دهید. از https://gunnery4p92.vblogetin.com/16676704/عرضه-و-تقاضا-supply-and-demand

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story