1

Mekong Smart City, Công trình thành thị thông minh thuộc huyện Tân Châu (An Giang) và huyện Hồng Ngự (Đồng Tháp) sẽ hình thành lên 1 hệ sinh thái thương mại nhà sản xuất kiểu mẫu cho ĐBSCL

News Discuss 
Mekong Smart City, Công trình thành phố thông minh thuộc thị xã Tân Châu (An Giang) và thị xã Hồng Ngự (Đồng Tháp) sẽ hình thành lên một hệ sinh thái thương nghiệp nhà sản xuất gương mẫu cho ĐBSCL. Công trình có quy mô lên tới 7500 ha, hội https://zanybookmarks.com/story13167971/mekong-smart-city-c%C3%B4ng-tr%C3%ACnh-th%C3%A0nh-ph%E1%BB%91-s%C3%A1ng-t%E1%BA%A1o-thu%E1%BB%99c-huy%E1%BB%87n-t%C3%A2n-ch%C3%A2u-an-giang-v%C3%A0-th%E1%BB%8B-x%C3%A3-h%E1%BB%93ng-ng%E1%BB%B1-%C4%90%E1%BB%93ng-th%C3%A1p-s%E1%BA%BD-h%C3%ACnh-th%C3%A0nh-l%C3%AAn-1-h%E1%BB%87-sinh-th%C3%A1i-th%C6%B0%C6%A1ng-nghi%E1%BB%87p-nh%C3%A0-s%E1%BA%A3n-xu%E1%BA%A5t-g%C6%B0%C6%A1ng-m%E1%BA%ABu-cho-%C4%90bscl

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story