1

تربیت فرزند

News Discuss 
سوالات متداول و رایج و نظرات مردم درباره تربیت فرزند در تربیت کودک هم محبت و هم صلابت (قدرت و قاطعیت نه خشونت) لازم است. پس والدین باید هر دو جهت را دارا باشند با این تفاوت که مادر (با توجه به ۱-میزان برخورد کودک با او و ۲-روحیه احساسی https://www.click4r.com/posts/g/6101742/and-1606-and-1705-and-1575-and-1578-and-1605-and-1607-and-1605-and-1740-and-1705-and-1607-and-1576-and-1585-and-1575-and-1740-and-1578-and-1585-and-1576-and-1740-and-1578-and-1601-and-1585-and-1586-and-1606-and-1583-and-1575-and-1608-and-1604-and-1576-and-1575-and-1740-and-1583-and-1576-and-1583-and-1575-and-1606-and-1740-and-1583

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story