1

دروغ و دروغ های لعنتی درباره مقالات دانشجویی

News Discuss 
با توجه به اینکه رشته تحصیلی او زبان فارسی و کشور ایران بود در سال ۱۹۷۴ برای کارآموزی عازم ایران گردید پس از یک سال که در معدن بافق و نیز در شهرهای دیگر مشغول کارآموزی بود به شوروی بازگشت و وارد کاگب شد و بعد از یکسال در https://israel90u8m.blog-a-story.com/18251039/شنیده-از-خوب-مقاله-bs-ایده-اینجا-عالی-است-نمونه

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story