1

باورها و قانون جذب - بررسی اجمالی -

News Discuss 
دوست عزیز قانون جذب و باورها هر دو ب هم مرتبط هستند .ما وقتی باور درستی داشته باشیم میتونیم چیزهای خوب رو جذب کنیم و برعکس یعنی وقتی باور ما درست باشه و حسمون هر لحظه و در هر شرایطی و متناسب با هر موقعیتی زیبا و آرامش بخش باشه https://travialist.com/story2391093/%D8%A7%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%B4%D8%B1%D8%AD-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story