1

Indicators on đọc sách nhà giả kim You Should Know

News Discuss 
Người phu lạc đà ẩn dụ cho lòng dũng cảm. Người phu lạc đà đã dạy Santiago rằng, muốn tồn tại trong một sa mạc đầy những nguy hiểm cần phải biết tập trung sống trong hiện tại. Với những thứ đã xảy ra một lần rồi thì sẽ không https://bookmarkfly.com/story13296202/the-single-best-strategy-to-use-for-s%C3%A1ch-nh%C3%A0-gi%E1%BA%A3-kim-pdf

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story